​"Vore handlinger har konsekvenser på et personligt, mellemmenneskeligt og insitiutionelt plan"

"Vi har fokus på det som lykkes – i stedet for fejl, problemer eller mangler"

"At være er at være til i en relation"

"At være er at være til i en relation"

"Boformen Gaia har afsæt i neuropædagogik, det enkelte menneskes iboende ressourcer og de mellemmenneskelige relationer"

"Vi fokuserer på livskvalitet i forhold til sunde kostvaner og motion"

SAMARBEJDSPARTNERE

Vi samarbejder med alle kommuner i Nordjylland og er oprettet i Tilbudsportalen under Serviceloven vedrørende botilbud og beskyttet beskæftigelse for voksne udviklingshæmmede mennesker.

Endvidere har vi et samarbejde med skoler for elever med nedsat fysisk- og psykisk funktionsniveau og med andre botilbud/boformer – såvel private som offentligt oprettede.

Vi er bevidste om, at beboerne har en stor berøringsflade med ligestillede, og at de har behov for at vedligeholde og at udbygge denne ved arrangementer, traditioner, besøg m.v.​

AKKREDITERET

​Boformen Gaia er akkrediteret og dette omfatter såvel botilbud som dagtilbud.

Det betyder, at vi følger fastlagte standarder for organisering, udvikling, indflydelse, samarbejde, ledelse m.m. Det giver os samtidig ret til at benytte FADK`s logo på vores hjemmeside, brevpapir m.v.