​"Vore handlinger har konsekvenser på et personligt, mellemmenneskeligt og insitiutionelt plan"

"Vi har fokus på det som lykkes – i stedet for fejl, problemer eller mangler"

"At være er at være til i en relation"

"At være er at være til i en relation"

"Boformen Gaia har afsæt i neuropædagogik, det enkelte menneskes iboende ressourcer og de mellemmenneskelige relationer"

"Vi fokuserer på livskvalitet i forhold til sunde kostvaner og motion"

VISITATION

Visitation af en kommende beboer sker ved henvendelse til ledelsen i Boformen Gaia enten gennem en pårørende eller en sagsbehandler i kommunen. Den nye beboer besøger Boformen Gaia, og det besluttes i enighed at ansøge hjemkommunen om bevilling af en plads.

Prisen for en plads i botilbuddet per 01. januar 2019:

Takst I: kr. 45.908 per mdr.
Takst II: kr. 79.827 per mdr.

Prisen for dagtilbuddet per 01. januar 2019:

Takst I: kr. 20.509 per mdr.
Takst II: kr. 34.139 per mdr.

Det er en forudsætning, at beboere som visiteres til Boformen Gaia, samtidig visiteres til stedets dagtilbud.

Der udfærdiges en kontrakt mellem boformen og kommunen vedrørende indgåelse af aftale om beboeren. Kontrakten har fra kommunens side en opsigelsesperiode på tre måneder, fra boformen en måned.

Indflytning

Før indflytning er den kommende beboer velkommen til at besøge os nogle gange efter nærmere aftale. Der vil også blive aftalt et nærmere indkøringsforløb afhængig af den enkeltes behov, evt. korte overnatninger eller lignende i en opstartsfase.

Det er vigtigt, at alle parter føler sig trygge ved overgangen til et nyt forløb i beboerens liv. Derfor følger vi op med tæt kontakt til pårørende umiddelbart efter indflytningen.​

AKKREDITERET

​Boformen Gaia er akkrediteret og dette omfatter såvel botilbud som dagtilbud.

Det betyder, at vi følger fastlagte standarder for organisering, udvikling, indflydelse, samarbejde, ledelse m.m. Det giver os samtidig ret til at benytte FADK`s logo på vores hjemmeside, brevpapir m.v.