​"Vore handlinger har konsekvenser på et personligt, mellemmenneskeligt og insitiutionelt plan"

"Vi har fokus på det som lykkes – i stedet for fejl, problemer eller mangler"

"At være er at være til i en relation"

"At være er at være til i en relation"

"Boformen Gaia har afsæt i neuropædagogik, det enkelte menneskes iboende ressourcer og de mellemmenneskelige relationer"

"Vi fokuserer på livskvalitet i forhold til sunde kostvaner og motion"

DAGTILBUD

Dagtilbuddet er oprettet efter §104 i Serviceloven. I dagtilbuddet tilbydes brugerne en meningsfyldt aktivitets- og samværsoplevelse. Personalet i dag- og døgntilbuddet i Boformen Gaia er det samme. Det betyder, at beboerne oplever sammenhæng og kontinuitet i de udviklingsmål og det indhold, de møder i tilbuddene.

Dagtilbuddet giver også beboerne oplevelser uden for Boformen Gaia i form af småopgaver for lokale erhvervsdrivende eller private samt udflugter til nær og fjern. Vi arbejder tematiseret og har god mulighed for at fordybe os, fordi vi selv bestemmer over og selv kan tilrettelægge ud fra alle døgnets timer. I dagtilbuddet følger en del af aktiviteterne årets gang med opgaver vedr. have og køkkenhave, drivhus, dyrehold og vedligeholdelse af udearealer. Indendørs er der mulighed for forskellige kreative aktiviteter i køkken eller værksteder.​

AKKREDITERET

​Boformen Gaia er akkrediteret og dette omfatter såvel botilbud som dagtilbud.

Det betyder, at vi følger fastlagte standarder for organisering, udvikling, indflydelse, samarbejde, ledelse m.m. Det giver os samtidig ret til at benytte FADK`s logo på vores hjemmeside, brevpapir m.v.