​"Vore handlinger har konsekvenser på et personligt, mellemmenneskeligt og insitiutionelt plan"

"Vi har fokus på det som lykkes – i stedet for fejl, problemer eller mangler"

"At være er at være til i en relation"

"At være er at være til i en relation"

"Boformen Gaia har afsæt i neuropædagogik, det enkelte menneskes iboende ressourcer og de mellemmenneskelige relationer"

"Vi fokuserer på livskvalitet i forhold til sunde kostvaner og motion"

STUDERENDE

I Boformen Gaia modtager vi pædagogstuderende fra UCN. De er i halvårspraktikker, lønnede og indgår i det daglige pædagogiske, praktiske arbejde på lige fod med det øvrige personale. De studerende tilbydes vejledningstimer med en udpeget praktikvejleder. Vi har gavn af at modtage de studerende, idet de kommer med en undren og nysgerrighed i forhold til den pædagogik, som praktiseres i Gaia.

Version 2 Praktikbeskrivelse social- og specialpædagogik, okt. 2014

AKKREDITERET

​Boformen Gaia er akkrediteret og dette omfatter såvel botilbud som dagtilbud.

Det betyder, at vi følger fastlagte standarder for organisering, udvikling, indflydelse, samarbejde, ledelse m.m. Det giver os samtidig ret til at benytte FADK`s logo på vores hjemmeside, brevpapir m.v.