Go to Top

Studerende

I Boformen Gaia modtager vi pædagogstuderende fra UCN. De er i halvårspraktikker, lønnede og indgår i det daglige pædagogiske, praktiske arbejde på lige fod med det øvrige personale. De studerende tilbydes vejledningstimer med en udpeget praktikvejleder. Vi har gavn af at modtage de studerende, idet de kommer med en undren og nysgerrighed i forhold til den pædagogik, som praktiseres  i Gaia.

Version 2 Praktikbeskrivelse social- og specialpædagogik, okt. 2014