Go to Top

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med alle kommuner i Nordjylland og er oprettet i Tilbudsportalen under Serviceloven vedrørende botilbud og beskyttet beskæftigelse for voksne udviklingshæmmede mennesker.

Endvidere har vi et samarbejde med skoler for elever med nedsat fysisk- og psykisk funktionsniveau og med andre botilbud/boformer – såvel private som offentligt oprettede.

Vi er bevidste om, at beboerne har en stor berøringsflade med ligestillede, og at de har behov for at vedligeholde og at udbygge denne ved arrangementer, traditioner, besøg m.v.